• Certificat energetic apartamente

  Certificat energetic apartamente – acesta reprezintă un document informațional. El are un caracter tehnic. Certificatul oferă informații cu privire la consumurile energetice ale unui apartament.

  Cauți pe cineva să îți întocmească certificatul energetic?

  certificat energetic apartamenteFirma noastră întocmește certificate energetice apartamente pentru faza de recepție, vânzare-cumpărare sau închiriere.

  Realizăm certificat energetic apartamente inclusiv pentru prima casă.

  Oferim promptitudine, seriozitate și cel mai bun preț.

  În doar 24 de ore poți avea certificatul energetic.

  Telefon : 0764 701 500 – 0764 20 55 01 Email: contact@certificat-energetic-apartamente.ro www.idealproiect.ro 

  Când se face un certificat energetic apartamente?

  Certificatul energetic pentru apartamente se va face încă de la începutul existenței clădirii. Este obligatoriu ca acesta să fie prezentat atunci când se face recepția lucrărilor de construire.

  Pentru construcțiile deja existente certificatul energetic se va face și se va prezenta atunci când se va face o tranzacție de vânzare-cumpărare sau atunci câns se va face închirierea apartamentului.

  Cine face un certificat energetic apartamente?

  Certificatul energetic este realizat de către un auditor energetic. Acesta este o persoană calificată și autorizată pentru a întocmi astfel de documente.

  Auditorul energetic este autorizat de către statul român pe baza unui examen de specialitate care să dovedească că deține cunoștințele necesare întocmirii corecte a unui astfel de document.

  Este obligatoriu ca auditorul să fi absolvit o facultate tehnică de specialitate și să fi urmat un curs de pregătire pentru meseria de auditori energetici.

  Auditorii energetici pot fi pentru toate tipurile de clădiri sau doar pentru apartamente, pot fi pe instalații sau pentru construcții. Auditorul poate fi autorizat și pentru a acoperi toate cele de mai sus.

  Ce informații conține un certificat energetic apartamente?

  Certificatul energetic apartamente conține, dincolo de informațiile de identificare a apartamentului și a auditorului, informații cu privire la consumurile energetice specifice ale apartamentului.

  Se vor prezenta informații cu privire la consumurile energetice specifice pentru consumul de încălzire pe perioada rece, pentru consumul de răcire – climatizare pentru perioada caldă, preparare apă caldă mesajeră, pentru iluminatul intern al clădirii.